Vitaj Vrh H

Vrh H Kasiterit 9.1.2022

9.1.2022 sa narodili tri šteniatka. Jeden čiernobiely pes, jedna čiernobiela a jedna modrobiela sučka. Mama aj detičky sa majú dobre.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]