Trial skúšky Pohořelice

13.8.2023 Trial skúšky Pohořelice.

HOLLY Kasiterit – úspešne zložila skúšku IHT 1 za Veľmi dobre.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]