Trial Pohořelice/CZ

7.- 8.10.2023
2 x Trial Pohořelice/CZ.

Holly Kasiterit – 2 x 3. miesto v kategórii IHT1.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]