Svetová výstava Lipsko 11.11.2017

Posudzovateľ: Laurent Pichard
Belong To You California Dream Girl – Výborná

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]