Šteniatka sú na ceste!

Fany, sučka z chovateľskej stanice Kasiterit očakáva šteniatka. Držíme palce.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]