Spring duo Nitra

PARIS PIGALLE de Chester
Paris mi urobila veľkú radosť.
Dnes FCI CACIB Nitra, rozhodkyňa Vítkova Viera/SK.
Paris Pigalle De Chester – CACIB & BOB. Záverečných súťaží sme sa už ako tradične v posledných rokoch, nezúčastnili.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]