Špeciálna výstava Račice

30.5.2021 Špeciálna výstava Račice/CZ, rozhodca Grygarová/CZ
FIRST LADY Kasiterit – res. CAC

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]