Špeciálna výstava Lipové 2023

Špeciálna výstava Lipové 7.5.2023.

HOLLY Kasiterit – CAC, Víťazka špeciálnej výstavy.
FLANAGAN Kasiterit –V1, CAC.
Rozhodca: Mgr. Nadežda Střalková/CZ

Flanagan Kasiterit
Holly Kasiterit
Holly Kasiterit

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]