Špeciálna výstava Jihlava

júl 9, 2016

9.7.2016 Špeciálna výstava Jihlava, rozhodkyňa Frances Chapman – King/UK

DEANA Kasiterit – CAC, Víťazka špeciálnej výstavy, BOS
Srdečne gratulácie majiteľke Miladke k víťazstvu a veľká vďaka za starostlivosť a lásku, ktorú venuje Sofi (Deanke).
Sme na vás obe nesmierne hrdí!