Skúška z pasenia NHAT

HOLLY Kasiterit úspešne zložila skúšku z pasenia NHAT. 

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]