NV Brno

FIRTS LADY Kasiterit

Národná výstava Brno 8.1.2022

FIRST LADY Kasiterit – CAC
rozhodkyňa A. Grygarová

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]