Národná výstava Brno 2019

12.1.2019 Národná výstava Brno, rozhodkyňa Nadežda Střalková/CZ

EXPERIENCE Kasiterit
– V2, res. CAC tr. otvorená
BABYFACE Kasiterit – V2 tr. veteránov

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]