Národná výstava Brno 2018

BABYFACE Kasiterit - Ex1, Best Veteran

Národná výstava Brno, 13.1.2018, posudzovateľ Petra Márová/CZ

BABYFACE Kasiterit – V1, Best Veteran

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]