Krajská výstava Zbraslav u Brna 2023

Krajská výstava Zbraslav u Brna 26.8.2023.

FIRST LADY Kasiterit – V 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]