Koniec roka 2023

korunovaný potvrdením snahy, starostlivosti a lásky majiteliek mojich „hviezdičiek“:

FLANAGAN Kasiterit – C.I.B. = Medzinárodný šampión krásy dospelých
HOLLY Kasiterit – C.I.B. Junior = Medzinárodný šampión krásy

Majiteľkám Ľubici Muránskej a Hanke Ťokovej srdečne gratulujem a za všetku lásku, obetavosť a starostlivosť ďakujem.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]