Klubové výstavy Živohošť 

Klubová + 2. klubová výstava KCHBC Nová Živohošť 13.-14.5.2023.

HOLLY Kasiterit – V3 + V3.
Rozhodcovia: David Hyce/UK, Jenny Ohquist/SE.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]