Klubová výstava Rakúsko

EVITA Kasiterit

Klubová výstava Boheimkirchen/AT, rozhodca Liz Cartlidge/UK

EVITA Kasiterit – V1, Víťazka mladých, Klubová junior víťazka.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]