Klubová výstava Ml. Boleslav

First Lady a Femme Fattal Kasiterit
12.6.2021 Klubová výstava Mladá Boleslav/CZ, rozhodca Lidija Okleščen/SLO FIRST LADY Kasiterit – CAC FEMME FATALE Kasiterit – res. CAC
Femme Fatale Kasiterit
Femme Fatale Kasiterit

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]