Klubová & Špeciálna výstava Mladá Boleslav

DEANA Kasiterit

16.5. & 17.5. 2015 Klubová & Špeciálna výstava Mladá Boleslav posudzovatelia: Mike & Janet Lewis/UK

DEANA Kasiterit: sobota – V2, res. CAC, nedeľa – V1, CAC, Najlepšia suka, BOS.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]