Jubilejná Špeciálna výstava

Paris Pigalle de Chester
04.09.2021 Jubilejná Špeciálna výstava BBCK,  rozhodca Soňa Heldová/SK. PARIS PIGALLE de Chester – V1, CAC, Jubilejný Špeciálny Víťaz, BOB, Best in Show.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]