Holly na Danube Cacib

HOLLY Kasiterit 9 mesiacov
Som nesmierne pyšná na HOLLY a Hanku! Obe boli veľmi šikovné a dnes si spoločnými silami vybojovali nádherné ocenenie a to len vo veku 9 mesiacov:
 
HOLLY Kasiterit – CAJC + BOS na CACIB show BRATISLAVA 30.10.2022 – rozhodkyňa pani Wieremiejczyk-Wierzchowska.
Hanke srdečne blahoželám.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]