Danube Cacib 2021

29.-31.10.2021 3 x FCI-CACIB Bratislava

29.10.2021 posudzovateľ Erdos Laszlo/HU
FLANAGAN Kasiterit – V2, res. CAC
30.10.2021 posudzovateľ Vaczi Balogh Zsuzsanna, HU
FLANAGAN Kasiterit – V1
31.10.2021 posudzovateľ Vondrous Otakar, CZ
FLANAGAN Kasiterit – V1, CAC, res. FCI CACIB

Flanagan je týmto Slovenský šampión.
Ďakujem Ľubke Muránskej za lásku a opateru, ktorú Fany venuje.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]