CACIB Pápa, HU

CACIB Pápa, HU 6.5.2023 

HOLLY Kasiterit – HPJ, CACIB-jr, BOJ, BOB=> splnila podmienky pre udelenie CIB-Jr.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]