CACIB Novorossiysk “Black Sea Perl”

DREAM GIRL Kasiterit

04.09. 2016 CACIB Novorossiysk “Black Sea Perl” rozhodca Revaz Khomasuridze

DREAM GIRL Kasiterit – CACIB, BOB, res. BIG.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]