CACIB Brno jún 2022

HOPE Kasiterit

CACIB Brno 25.6.2022.

FIRST LADY Kasiterit – V2, res. CAC.
HOPE Kasiterit – VN1.
Rozhodca: Vlastislav Vojtek/SK.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]