CACIB Brno jan. 2022

CACIB Brno 8.1.2022

FIRST LADY Kasiterit – V1 CAC.
Rozhodca: Alexandra Grygarová.

FIRST LADY bol priznaný titul Šampióna CZ.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]