CACIB Brno feb. 2022

CACIB Brno 5.2.2022.
FIRST LADY Kasiterit – V2
Rozhodca: T. Havelka/SK.

CACIB Brno 6.2.2022.
FIRST LADY Kasiterit – V1, CAC.
Rozhodca: Edith Soltesz/AT.

FEMME FATALE Kasiterit úspešne zložila skúšky ZOP a ZZO.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]