Aprílový víkend

9.4.2022
Národná výstava Brno
FIRST LADY Kasiterit – CAC /na úvodnej fotografii/

9.4.2022
CACIB Salzburg
FLANAGAN Kasiterit – res. CACA
10..4.2022
FLANAGAN Kasiterit – res. CACA, res. CACIB

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]