5.1.2024 CAC Brno

HOLLY Kasiterit – V1, CAC
rozhodkyňa: Iveta Vojteková/SK.

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]