4. Interchampion z vrhu “D”

27.09.15 CACIB-FCI ” Velvet season 2015″  Sotchi, rozhodca Horst Kliebenstein/DE

Dream Girl Kasiterit – CACIB, BOB nad a splnila podmienky pre priznanie titulu Medzinárodný šampión krásy = C.I.B.

DREAM GIRL JE ŠTVRTÝM JEDINCOM Z VRHU “D”, KTORÝ JE MEDZINÁRODNÝM ŠAMPIÓNOM!
Moja veľká vďaka patrí všetkým majiteľom – Gabriela Horvath & Markus Hierman, Katarína Bilá, Valeria Matveeva – som na vás všetkých veľmi hrdá!
Ešte raz ĎAKUJEM!

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]