2 x CACIB Budapešť/HU

DAINTY DINAH Kasiterit

DAINTY DINAH Kasiterit
13.2.2015: V2, res. CAC, res. CACIB, posudzovateľ: Ildikó Muzslai/HU
14.2.2015: V1, CAC, CACIB, posudzovateľ: Róbert Kotlár/HU

c h o v a t e ľ s k á  s t a n i c a
BEARDED COLLIE
od roku 1989 [FCI]